Dữ liệu xuất bản

Cơ quan xuất bản:
Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Văn phòng đăng ký:
118/4 Khu công nghiệp Amata
Phường Long Bình
Thành phố Biên Hòa
Tỉnh Đồng Nai
RG2 6AD

Email: drugsafety.vietnam@bayer.com 

© Bản quyền Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3600359484, ngày cấp: 30/8/1997, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

LHA